Razvoj AEQ Metode®

 

Kaj pomeni klinična somatika?
Kako sta povezani AEQ metoda® in klinična somatika?
Kaj nas uči AEQ metoda®? Kaj nam pomagata razumeti?

 

KLINIČNO: v zdravstveni terminologiji pomeni opazovati, zdraviti, pregledovati na podlagi praktičnih opazovanj, podano zelo objektivno, realistično, analitično, brezčutno

SOMA: v medicinskem slovarju pomeni telo, »Somo« je grška beseda in pomeni živo telo.

S katerimi očmi gledamo na telo? Od zunaj ali od znotraj?

Pri obravnavanju katerih koli težav je bistvenega pomena, kako gledamo na človeka.

S katerimi očmi gledamo na telo?
Od zunaj ali od znotraj?
Če gledamo na telo od zunaj, vidimo telo kot objekt, to je tretjeosebni vidik.

 

Ko pa gledamo na telo kot subjekt, kot prvoosebni vidik, pa pomeni, da pogledamo sami vase, tako se zavedamo sami sebe, od znotraj, s tem se zavedamo svojih čustev, gibov, namenov.

Smo edinstvena bitja, ker smo hkrati subjekti, ker se zavedamo sami sebe, se zaznavamo in se znamo uravnavati. In hkrati objekti, opazovalci od zunaj, tako lahko opazujemo in vplivamo na telo od zunaj.

 

Pomen somatskega zavedanja

 

Notranje zavedanje samega sebe, »some« je zelo drugačno od zunanjega dojemanja »telesa«, kot objekta. Samo mi, mi sami, se lahko vidimo kot prvoosebno somatsko bitje, ki smo v prvi vrsti odgovorni sami zase. Lahko se naučimo zaznavati svoje notranje funkcije in izboljševati nadzor nad svojimi somatskimi funkcijami. Za dobro zdravje in počutje moramo somatskemu pogledu, ki se zaveda sam sebe in prevzema odgovornost zase, dodati še telesno plat, ki jo zaznavamo od zunaj.

Somatika uči, kako pomembna je človekova osebna izkušnja, naše zaznavanje, seveda pod pogojem, da se teh zaznav zavedamo, kot tudi opazovanje tretje osebe.

Somatska razsežnost pomeni, da je pri ugotavljanju človekovega zdravstvenega stanja pomembno tako psihološko, kot fiziološko dogajanje.

Somatski vidik vključuje pogled kako gledamo sami nase od znotraj navzven in kako iz tega zornega kota izgine razlika med telesom in umom. Gledano od znotraj se ne zavedamo telesa, temveč čustev in dejavnih procesov (Hans Selye, Thomas Hanna, Somatika).

Bistvo somatskega vidika je poudarek na odgovornosti nas samih do svojega zdravja in kvalitete življenja, z vključevanjem naše notranje sposobnosti samonadzora. To pomeni, da se zavedamo svojih notranjih dogajanj in svoje moči, da lahko s svojo voljo, zdravo pametjo in disciplino, pridemo do optimalnega zdravja in s tem kvalitetnega zavestnega življenja.

 

Zgodovina klinične somatike

 

Za začetnika klinične somatike velja dr. Moshe Feldenkrais (1904 - 1984), doktor fizike, inženir, znanstvenik, inštruktor juda. Dr. Thomas Hanna (1928 - 1990) je posvetil svoje življenje razvijanju klinične somatike. Njegovo življenjsko delo je posvečeno učenju in ozaveščanju ljudi, da imajo moč in predvsem odgovornost do svojega telesa, some, ki ima sposobnost samo - zdravljenja in samo - regulacije. AEQ metoda® je nastala z nadgradnjo klinične somatike. Razvil jo je Aleš Ernst, učitelj AEQ metode® 5.stopnje. Telesnemu razumevanju je dodal čustveno razumevanje in vpliv na telo. Imamo res neverjetno srečo, da je prav Slovenec svoje življenjsko delo posvetil raziskovanju, razvijanju in širjenju tega znanja.

 

Temelj AEQ Metode®

 

Utemeljuje zelo široko razumevanje telesa, some in vseh vplivov, ki krojijo usodo človekovega življenja.

Uči nas, kako pomembno je razvijati sposobnost občutenja svojega lastnega telesa.

 

Uči nas, da je temelj vsake spremembe odgovornost nas samih in kako se pri tem soočimo s tremi komponentami, vrednotami, ki definirajo kvaliteto našega življenja: ČAS -  ENERGIJA - POZORNOST

 

Uči nas, da je bolečina v telesu le sestavni del širšega vzorca naše disfunkcije. Ti vzorci kažejo naše značilne odzive na stres, ki vključujejo zakrčenost mišic. S tem nas sooča z našim avtomatiziranim delovanjem, nezavednimi odzivi, ki so se razvili iz reakcij na čustvene dogodke v preteklosti.

Uči nas samozavedanja in kako razvijati sposobnost občutenja lastnega telesa z opazovanjem svojih misli, predstav, idej, domišljije, prepričanj, nazorov, mnenja, skratka mišljenja.

Z AEQ metodo® varno, nežno, razumsko in dolgoročno odpravljamo vzroke za kronične bolečine.

To je izobraževalni proces, z njim sebe "prekvalificiramo" ter zavestno spremenimo svoje obnašanje, držo in gibanje.

Je aktivna, ne pasivna metoda, je uspešen način čutno-gibalnega organskega učenja, ki nas nauči odpraviti vzroke večine kroničnih bolečin v mišicah in gibalnih omejitev v življenju. Vse to lahko izboljšamo in ohranjamo z AEQ vajami.

In mnogo več kot to. Ko urimo samozavedanje, budno spremljamo naše notranje dogajanje in ravnanje. Tako lažje prepoznamo nezavedne, nepotrebne, obremenjujoče vzorce gibanja in delovanja. S tem lažje opustimo nekoristne ali škodljive navade, tako fizične kot psihične. Volja in mišljenje sta usklajena in delujeta v isto smer, kar je ključnega pomena, da lažje nadzorujemo življenje, sprejemamo boljše odločitve, lažje se izražamo, izpolnjujemo svoje potenciale, dosegamo zastavljene cilje, imamo boljše odnose, večjo storilnost. Skratka živost in vitalnost telesa ter duha.

 

AEQ metoda® omogoča povezavo med teorijo, učenjem in razumevanjem povezav med umom in telesom ter prakso z AEQ vajami, ki nas pripeljejo do uporabnih sprememb v sedanjosti, da ustvarimo boljšo prihodnost.

 

Vir: Thomas Hanna, Somatika; AEQ.si

 

0
    Košarica
    Košarica je prazna