AEQ® PROGRAMI

online in programi v živo

PRIJAVA V FACEBOOK SKUPINO:

Moč podzavesti: Kako delujem in zakaj tako delujem

6. do 16. maj 2024

SKLOP 10 AEQ®
DELAVNIC ONLINE:
Kako delujem in zakaj tako delujem

19. maj do 19. junij 2024

V ŽIVO V MARIBORU:
Kako delujem in zakaj tako delujem

od 19. september 2024 do 21. november 2024

KOMU SO PROGRAMI NAMENJENI?

→ Vsem, ki imajo kronična stanja, kronične težave, kronične bolečine:

KRONIČNO pomeni, da se vam nekaj konstantno ponavlja, kar slabo vpliva na vas, vaše telo, vaše počutje, vaše zdravje, vaše odnose, pa tega kljub temu ne zmorete spremeniti.

Če imate kronična stanja pomeni, da ste odvisni od določenega vedenja, navade, vzorca, običajno več njih. Kljub temu, da vam ne koristijo, jih ne morete/ ne zmorete/ ne znate opustit. Lahko se tega zavedate, še bolj verjetno pa je, da se sploh ne zavedate katera vedenja, vzorci vam povzročajo kronična stanja.

Ne zmorete nekaj pustiti za sabo, ne morete se ločiti od nekoga ali nečesa, kar vam ne služi in vas še naprej spravlja v nemoč.

Potrebujete kar nekaj časa, da dojamete dinamiko občutkov iz telesa,kaj vse bi morali čutiti, pa ne čutite.

Kronične težave imajo korenine v podzavestnem delu in avtonomnem živčnem sistemu, ker če bi se zavedali kaj je problem, zakaj imate kronična stanja, bi to uredili. Podzavest pa je pod zavestjo, zato se tega ne zavedate.

Zato je temeljni cilj vseh mojih AEQ® programov spoznavanje kako delujete in zakaj tako delujete.

TEMELJNI CILJI AEQ® PROGRAMA

Učite se stvari poimenovati.
Kar občutite, povežete z razlago, ki jo prejemate skozi AEQ® program.


*
To vam omogoča vedno večje dojemanje sebe, vertikalno in horizontalno povezavo znotraj sebe.
*
Vedno bolj čutite in to kar občutite znate vedno bolj ubesediti.
*
To vam omogoča vedno bolj realno jasno zavedanje vašega stanja in vašega notranjega dogajanja.
*
Šele takrat lahko nehate tavati v megli in začnete iskati rešitve.
Drugače ostajate v kroničnih stanjih.

 

Naša naloga bo:
*

da iščete, zaznavate, opazujete, vedno bolj občutite in razumete kaj se vam dogaja v telesu,

*
raziskujete zakaj ne zaznavate občutkov iz telesa, ne upoštevate telesnih stanj, ne upoštevate realnosti v kateri biva vaše telo,

*

da iščete in opazujete razloge za onemogočanje čutenja: prevelika napetost telesa in vzroke za preobremenjenost, neravnovesja v odnosih, pretiravanje z delom, preveč ali premalo ukvarjanja s športom, nerealen odnos do časa, …

*

da iščete vse možne razloge zakaj je prišlo do tega, da čutite popačeno to kar se dejansko dogaja v vašem telesu.

Šele, ko občutkom dodajate pomen in razlago, pridobivate razumevanje, na podlagi katerega lahko postopoma sledi spreminjanje tega, kar vam več ne služi. Pri tem se je potrebno soočati z realnostjo vašega stanja, takšnega kot je, kar pa pogosto naši glavi ni všeč.

KAKO TO POČNEMO?

Gibanje na zavesten način povečuje zavedanje stanja v telesu.

Namen zavestnega giba je, da povečuje povezanost med telesom in zavestjo. S tem zmanjšujete odtujenost telesa in glave, do katere nikoli ne bi smelo priti.

Do tega bomo prihajali preko AEQ vaj®, AEQ dihalnih vaj® in AEQ dihalnih modulov®.

POMEN AEQ VAJ®, AEQ DIHALNIH VAJ® IN AEQ DIHALNIH MODULOV®

AEQ vaje® vodim v živo. Zato je vaša zavest bolj prisotna in jo lahko vedno bolj pripeljete v telo, ki je tukaj in sedaj. Drugače razmišljate o tem kaj počnete. To je predpogoj, da lahko začnete opazovati podzavestne vzorce.

Nadpovprečno pozorno opazujete kaj čutite iz telesa. Samo vi lahko čutite kaj delate. Samo vi lahko ocenite kaj čutite in kaj ne čutite, pa bi morali v skladu s tem, kaj jaz govorim, ko vas vodim skozi AEQ vajo®. Ali je kaj od tega, kar bi moralo priti do vaše zavesti, dejansko prišlo do vaše zavesti. V kakšni jakosti?

Zato zavestno vedno bolj delate na tem, da svoje telo vedno bolj čutite, da je vpliv telesnih občutkov na vašo zavest vedno močnejši.

Z vajo zmanjšate mišično napetost, ki se je ne zavedate. Zavestno - miselno - pozorno vodite telo in manj kot običajno prepuščate podzavesti, da izvaja gib. Zato pride do višjega zavedanja kakšne imate mišice. Sčasoma nekatere vedno bolj začnete čutiti.

Tako bolj čutite sebe. Zato lahko gib vedno boljše izvedete. Nižja napetost mišic poveča občutek v teh mišicah.

Pri tem opazite kako čas drugače teče, ko se ukvarjate s telesom.

Na podlagi tega raziskovanja AEQ vaje sprožijo spremembo občutenja, ker boste vedno bolj občutili tisto, kar niste hoteli in ste z razlogom imeli potlačeno.

Ker niste navajeni nameniti toliko pozornosti v telo, se bo pojavila nemirnost, neučakanost, živčnost. Mogoče vas bo presenetilo kako nimate potrpljenja s svojim telesom.

AEQ vaje® imajo namen, da vedno bolj občutite kaj vse je v vas, s tem se lahko povečuje zavedanje samega sebe in nadzor nad tem kar izražate. Kar močno vpliva na vaše življenje.

Ljudje s kroničnimi težavami ne upoštevate sporočil iz telesa. Če bi jih, bi reševali težave, ko so bile še v akutni fazi. Zaradi senzorno motorne amnezije in senzorno motorne odtujenosti lahko živite v senzorno motorni iluziji, kar vam omogoča, da lahko dosti let živite s kroničnimi problemi, ne da bi se zavedali v čem je problem, niti kako to reševati. Dokler telo ne zmore več in se pojavijo neopredeljene bolečine, bolečine, ki jim nihče ne najde vzroka ali pa je kvaliteta življenja zaradi slabih navad že zelo slaba.

POMEMBNO: 

Razumevanje AEQ® programa in vlaganje časa,
pozornosti in energije v vaše telo:

AEQ vaje® vam omogočajo poglobljeno samoraziskovanje, kjer zmanjšujete odtujenost telesa in zavesti. Vedno bolj prepoznavate podzavestno delovanje. Vendar same vaje ne odpravljajo kroničnih stanj in ne spremenijo kvalitete vašega življenja na boljše same po sebi. Vaje imajo namen, da vam olajšajo spremembo vedenja, ker bolj čutite sebe in bolj veste kakšni ste, zakaj ste takšni. Ravno zaradi teh novih občutenj in dojemanja vas samih lahko začnete spreminjati vedenje. Najprej zavestno, potem še podzavestno. Za spremembo vedenja pa morate višati čustveno zrelost. To dinamiko vas učim čez katerikoli AEQ® program.

Zato sem vam pripravila jesensko dogajanje, kjer lahko vodeno začnete postopek poglobljenega samoraziskovanja.

CILJI AEQ® PRISTOPA


Zdaj že bolj razumete, da je cilj AEQ® pristopa postopna sprememba podzavesti.


Takšno kot imamo podzavest, takšno imamo življenje.

Podzavest pa je pod zavestjo, zato se je ne zavedamo, nam pa kroji življenje.

Zato je smiselno vedno bolj spoznavati telesno podzavestne vzorce.

Razumevanje delovanja podzavesti je predpogoj za naše delo. Podzavest ni nekaj slabega, ker onemogoča doseganje vaših ciljev in s tem zmanjšuje kvaliteto življenja. Podzavest je del naše tradicije, del naše preteklosti, zato je raziskovanje preteklosti ključno. V danih momentih in obdobjih vam je ta mehanizem pomagal, omogočil vam je preživetje v časih, ko niste zmogli delovati drugače. Ker ste bili nemočni, čustveno manj zreli za primerno reševanje situacij v katerih ste se znašli. Prekopirali ste podzavestno delovanje vaših prednikov in nadaljevali s to tradicijo, to ste še ojačali, nadgradili. Nekaj vzorcev ste se naučili na novo, vsekakor pa ste morali delovati v okviru potreb in zahtev vašega okolja, vaše primarne družine. Takrat niste imeli referenčnih primerov, da bi vedeli, da neko vedenje ni primerno. Upoštevati morate, da so bili to drugačni časi.

Z večjim zavedanjem vašega dogajanja, kaj vse vas je zaznamovalo, z višjo čustveno zrelostjo, imate potem možnost na novo ovrednotiti to dogajanje, vedenja, vzorce. Kar vam ne koristi več, začnete spreminjati.

Ker se to dogaja na nivoju podzavesti in avtonomnega živčnega sistema, je potrebno s tem delati počasi, previdno, spoštljivo, preudarno, po malo, predvsem pa konsistentno.

Neučakanost, nered, neupoštevanje pravil, ki jih določajo fizikalni zakoni, ki vplivajo na telo – podzavest - zavest, brez tega znanja in izkušenj, je praktično na dolgi rok nemogoče doseči trajne spremembe.

Če berete to, potem imate velik motiv, da začnete delovati.

POMEMBNO: 

AEQ® pristop zajema poglobljeno samoraziskovanje, ki zajema preučevanje telesnih sistemov celostno; kje smo kaznovani v obliki kroničnih težav zaradi nepoznavanja in neupoštevanja fizikalnih zakonov, ki vplivajo na telo in um.

Razumevanje in dojemanje sebe je pri vsakem posamezniku drugačno, zaradi različne aktivacije senzorno motorne amnezije, senzorno motorne odtujenosti in posledično različno aktivirane senzorno motorne iluzije.

AEQ vaje® lahko sprožijo močne telesne odzive. Od kje to izvira? AEQ vaja® sama ne aktivira te energije ampak vam omogoči, da jo začutite. Začutite pa to kar je v vas. Ker imate zakrčeno telo in teh stvari ne čutite, lahko živite kakor živite, ker ste se tako navadili, ker ste se morali tako navaditi. Za vas je to nekaj povsem običajnega, lahko pa da niti slučajno ni normalno.

Kot posledice izvajanja kakršnekoli AEQ vaje®, lahko čutite bolečine, pekočine, vročičnost, hlad, mravljinčenje, ščemenje,… Zato je razlaga bistvenega pomena. To vam daje informacijo, da na podlagi teh občutkov, začnete vi povezovati vašo preteklost in dogajanje v sedanjosti. Tako dobite možnost razmisliti kaj pomeni, če imate tako močno energijo v sebi, pa ne veste, da jo imate. Ko enkrat veste, se zavedate, občutite, da jo imate, imate možnost glede tega nekaj narediti, urediti, spremeniti.

Z vajami spoznate del dejanskega stanja, ki ga imate v sebi leta, mogoče celo desetletja.

Moj motiv je, da v jeseni skupaj začnemo z učenjem in spoznavanjem vsega naštetega skozi AEQ® pristop in naredimo konkretne korake v zavestnem spoznavanju sebe.

 

Zato sem pripravila naslednje
AEQ® PROGRAME

6. do 16. maj 2024

PRIJAVA V FACEBOOK SKUPINO:
Moč podzavesti: Kako delujem in zakaj tako delujem?

Veste, da je življenje mnogo več kot to, kar trenutno živite.

6. do 16. maj 2024

PRIJAVA V FACEBOOK SKUPINO:
Moč podzavesti: Kako delujem in zakaj tako delujem?

Veste, da je življenje mnogo več kot to, kar trenutno živite.

19. maj do 19. junij 2024

SKLOP 10 AEQ® DELAVNIC ONLINE:
Kako delujem in zakaj tako delujem?

Si želite analitično vodenje in reševanje vašega dogajanja?

19. maj do 19. junij 2024

SKLOP 10 AEQ® DELAVNIC ONLINE:
Kako delujem in zakaj tako delujem?

Si želite analitično vodenje in reševanje vašega dogajanja?

19. 9. do 21. 11. 2024

V ŽIVO AEQ® PROGRAM:
V MARIBORU V DVORANI SONČNE VILE:
Kako delujem in zakaj tako delujem

Na podlagi zavestnega giba zmanjšujete odtujenost telesa od zavesti. Pri tem spoznavate svoje podzavestne vzorce.

19. 9. do 21. 11. 2024

V ŽIVO AEQ® PROGRAM:
V MARIBORU V DVORANI SONČNE VILE:
Kako delujem in zakaj tako delujem

Na podlagi zavestnega giba zmanjšujete odtujenost telesa od zavesti. Pri tem spoznavate svoje podzavestne vzorce.