Uči razumevanje odnosa med duhom in telesom. Razlago besede DUH sem povzela po Martinu Kojcu,...
Razvoj AEQ Metode®   Kaj pomeni klinična somatika? Kako sta povezani AEQ metoda® in klinična...
Membrana v AEQ metodi® Kaj razumemo pod membrano v AEQ metodi®? Vsak organizem obdaja membrana,...
Senzorno pomeni čutilno. Motorično pomeni gibalno. Amnezija pomeni trajna ali začasna izguba spomina. Kaj smo...
AEQ metoda® in stres Kako dobro se zavedamo svojih notranjih dogajanj? Kako dobro se zavedamo...
SMA in Ego Membrano lahko zakrči tudi naš ego. S tem omeji vpliv membrane na...
SMA - Membrana -Um SMA je povezana z našo membrano in umom. Je obrambna reakcija...
Refleks rdeče luči Refleks zdrznitve. Refleks bega. Primitivni preživetven refleks. Odziv na stresne dogodke. Obrambni...
Refleks zelene luči Refleks akcije. Aktivira mišice zadnje strani telesa. Skrčijo se mišice iztezalke zadaj....
Zgradba in funkcije živčnega sistema   Živčevje je sistem, ki uravnava delovanje vseh telesnih organov...