Uči razumevanje odnosa med duhom in telesom.

Razlago besede DUH sem povzela po Martinu Kojcu, Učbenik življenja: "z besedo duh običajno razumemo" :

  • misli
  • predstsave
  • ideje
  • domišljijo
  • prepričanja
  • nazor
  • mnenja
  • z eno besedo - mišljenje

 

Uči, da je vse kar doživimo, telesna izkušnja, torej somatski vidik.

Uči kako misli, čustva, strahovi, neprijetne izkušnje, odzivi na določene situacije, ljudi, dogodke, vplivajo na krčenje mišic.

Uči razumevanje, da stanje uma vpliva na telo in stanje telesa vpliva na um.

Odpravlja kronične bolečine, gibalne omejitve, čustvene napetosti.

Uči kako psihološki vzroki vplivajo na nastanek in razvoj fizioloških nepravilnosti in  bolezni.

Spodbuja medsebojno usklajenost uma in telesa. 

Povečuje občutek in nadzor nad mišicami.

Uči nas kako občutiti in obvladati gibanje mišic in s tem odpravljati gibalno in čutno pomanjkljivost.

Uči nas, kako na somatski način s pomočjo AEQ vaj ozavestimo dotok čutnih informacij v možgane in začnemo nežno premikati tiste dele, ki jih začnemo zaznavati. 

Uči nas kako najti, opazovati in ponovno občutiti in nadzirati nehotne gibe, katere smo v preteklosti tolikokrat ponovili, da so postali avtomatizirani, se jih ne zavedamo in nam danes škodujejo. 

Uči nas, da ima normalno telo enostaven dostop do vseh anatomsko možnih obsegov gibanja. Da je faktor omejitve gibanja struktura okostja in sklepov, ne pa zakrčenost mišic.

Uči nas pomen nereda (entropije), reda (sintropije) in učinkovitosti v izvajanju gibov in s tem v življenju.

Uči nas razumevanja kako pomembno je  zavedanja samega sebe in svoje okolice. To razumevanje spremeni  občutek zahtevnosti življenja in zmanjša obseg problemov, s katerimi se vsakodnevno soočamo.

Uči nas pomena bolečine, tako telesne kot čustvene.

Uči nas nadzorovati in upravljati z lastno energijo in energijo vloženo v gibanje.

Uči nas kako mišična zakrčenost blokira prenos energije in impulzov po telesu in s tem zmanjša čutenje.

 

Vir: Thomas Hanna,Somatika; aeq.si