Skozi AEQ metodo® in učenjem AEQ vaj® bomo spoznavali:

Kako pride do ločenosti med telesom in zavestjo.

Da vse kar se nam je v življenju zgodilo je telesna izkušnja.

Kako so dogodki, ki so bili preobremenjujoči za nas, spremenili našo mišično zakrčenost in dihanje.

Kako preteklost vplivala na nas in naš razvoj, s tem na našo sedanjost in našo prihodnost.

Kako in zakaj naše misli, čustvovanja in odzivi na ljudi, dogodke, situacije, krčijo naše mišice in vpliva na naše dihanje.

Kaj vse vpliva na naše misli, odločitve
in dejanja.

Kaj so razlogi za telesno nesimetričnost in popačeno gibanje.

Kako pridemo do vzorca močno
potlačenih občutkov.

Kako deluje naš avtonomni živčni 
sistem in zakaj je to pomembno pri razumevanju preteklih dogodkov, sedanjosti in vpliva na prihodnost.

Kaj je senzorno motorna amnezija in kako vpliva na naše življenje.

Kaj je entropija, kaj je sintropija in kako močno vplivata na naše življenje.

Kaj pomeni refleks zelene luči, refleks rdeče luči in travma refleks ter kako jih prepoznati v svojem telesu.

Zakaj pride do kroničnih bolečin v telesu in kroničnih stanj v življenju.

Kako lahko s svojim znanjem, razumevanjem in odgovornostjo spremenimo odnos znotraj sebe in s tem spremenimo nezavedne telesne reakcije.

Kaj lahko z močjo samozavedanja
spremenimo.

Kakšna je razlika med izražanjem čustev in učinkovitim izražanjem čustev.

Kako lahko s poznavanjem in razumevanjem svoje preteklosti, spreminjamo sedanjost in ustvarjamo boljšo prihodnost.

Kako lahko s poznavanjem principa realnosti in principa užitka bolj učinkovito izrabimo čas, energijo, pozornost ter s tem spremenimo življenje na bolje.

Zakaj pride do nefunkcionalnega dihanja.

Kako povečati zavedanje in nadzor
nad dihanjem.

Kako simpatično dihanje spremenimo
v parasimpatično.

Kako čustva vplivajo na dihanje.

Kako lahko z dihanjem
spreminjamo vedenje.

Jesenski programi učenja AEQ vaj skozi AEQ metodo®
AEQ Somatske vaje 3 - mesečni seminar - Svet terapij Sabina Musar

Vso to znanje je pomembno, da prvo razumemo kaj delamo in zakaj delamo. Da se učimo, raziskujemo katere dele telesa ne čutimo in zakaj jih ne čutimo.

Z AEQ vajami® razumevanje pretvarjamo v prakso. Sprva se učimo občutiti kaj vse ne čutimo v svojem telesu, iščemo senzoriko, kaj naj bi čutili, da lahko dele telesa, mišice in mišične skupine, ki so zakrčene, podaljšamo - sprostimo.  

Z AEQ vajami® zmanjšujemo nepotreben tonus mišic.  

Z AEQ vajami® poustvarjamo refleks zelene in rdeče luči ter travma refleks v telesu, z namenom, da jih prepoznamo v vsakdanjem življenju. Ko jih občutimo, lahko v danem trenutku razumsko ocenimo ali dejansko potrebujemo določen refleks v katerem smo ali smo v tem telesnem položaju iz navade in se tega ne zavedamo. 

AEQ vaje® nam omogočajo temeljito spoznavanje samih sebe na podlagi vzorcev izvajanja
somatskih gibov. 

Z AEQ vajami® zmanjšujemo kronične bolečine in kronična stanja zaradi vse bolj urejenega in učinkovitega gibanja. 

AEQ vaje® nas povežejo s svojim telesom in nas učijo kako biti zavestno navzoč v svojem telesu. Ob povečanju senzorike in izboljšanju učinkovitosti gibanja postanemo zavesten opazovalec notranjega dogajanja. Tako dobimo vajeti življenja nazaj v naše roke. 

Jesenski programi učenja AEQ vaj skozi AEQ metodo®
Programi učenja AEQ vaj skozi AEQ metodo®

Ko se začnemo ukvarjati s svojim življenjem bolj globoko in široko, kaj vse vpliva nanj, ko spoznamo notranje in zunanje stresorje in kaj vse vpliva na delovanje našega uma in telesa, je nujna uporaba učenja in domišljije, ki spodbuja raziskovanje kaj se nam dogaja in zakaj se nam nekaj dogaja. Za to potrebujemo dovolj velik motiv, namen, dovolj časa, pozornosti in energije. To bo zahtevalo od nas upočasnitev in pa zagotoviti si moramo dovolj počitka. Samo tako lahko začutimo svoje potrebe, raziskujemo česa imamo preveč, česa premalo, prepoznamo potrebe po ugodju in potrebe po počitku. Z upočasnevanjem bomo sposobni sprejemati vsa ta nova znanja in jih vkomponirati za izboljšavo svojega življenja. 

Program je namenjen vsem, ki želijo na somatski način pogledati nase od znotraj, na svoja čustva, gibe, motive. Z namenom zmanjševanja in odpravljanja kroničnih težav, kroničnih stanj in z novo izkušnjo vzpostaviti ravnovesje v svoje življenje. 

Skozi AEQ metodo® boste dobili obširno razlago in z AEQ vajami® izkušnjo kaj je potrebno spremeniti za vzpostavitev ravnotežja v življenju.

Prijavite se na zimski 10-tedenski program učenja AEQ metode® in AEQ vaj® V ŽIVO

Začnemo 13. 1. 2022