SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne strani in trgovine Svet-terapij (svet-terapij.si), določajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov, ki jo izvaja in upravlja podjetje Svet Terapij Sabina Musar s.p., Koroška cesta 53D 2000 Maribor (v nadaljevanju Svet terapij). Splošni pogoji poslovanja spletne strani in trgovine Svet terapij (svet-terapij.si) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje. Spletna stran in trgovina svet-terapij.si je namenjena predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom.

Za naročilo storitev morate biti starejši od 18 let. S potrdilom strinjanja s splošnimi pogoji hkrati potrjujete, da ste starejši od 18 let.

Podatki o podjetju:
Svet Terapij
Sabina Musar s.p.
Koroška cesta 53D, 2000 Maribor

Matična številka: 8425221000
Davčna številka: 11464127
Podjetje ni zavezanec za plačilo DDV.

Račun odprt pri NKBM: SI56046350114686070

Ustanovljeno pri AJPES, izpostava Maribor, 29.4.2019

Kontaktni podatki:
sabina@savet-terapij.si
051382696

Svetujemo vam, da pred uporabo spletne trgovine preberete spodaj napisane Splošne pogoje poslovanja. Kot uporabnik se z navedenimi pogoji strinjate s postopkom naročila izdelkov iz spletne trgovine in ob prijavi na e-novice.

Upravljalec spletne trgovine si pridržuje pravico do spremembe pogojev kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila. Vse spremembe so zavezujoče za kupce od objave na spletni strani. V primeru, da se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne trgovine ne uporabite.

 

NAČINI PLAČILA
Naročilo izdelkov je mogoče plačati z UPN nalogom (nakazilom na TRR račun) na podlagi izvedenega naročila v spletni trgovini. Ali pa z kreditnimi karticami.

 

CENE
Vse cene so navedene v EUR in ne vključujejo DDV-ja. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Kupoprodajna pogodba med upravljalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko upravljalec potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko potrdilo naročila na naveden e-naslov). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za upravljalca, kot za kupca.

 

POSTOPEK NAROČILA NA SPLETNI STRANI IN SKLENITEV POGODBE
Naročilo izdelkov je možno preko spletne trgovine svet.terapij.si V primeru, da potencialni kupec stopi v stik preko drugih komunikacijskih kanalov (mail, Facebook sporočilo, telefonski klic), bo dalje napoten na spletno trgovino svet-terapij.si
V spletni trgovini lahko nakupujejo registrirani in neregistrirani uporabniki.

Kupec izbere izdelek, ga doda v košarico in nadaljuje postopek nakupa s klikom na zavihek Prikaži košarico ob izbranem izdelku, v meniju ali s klikom na zgornjem delu strani, ki se pojavi ob dodajanju izdelkov v košarico. Pregled košarice je uporabniku dostopen ves čas brskanja po trgovini svet-terapij.si.

Pred oddajo naročila je kupcu omogočen celovit pregled naročila in tudi možnost pomika nazaj po spletnem naročilu in odstranitve poljubnih izdelkov. Po kliku na gumb Nadaljuj na blagajno, uporabnik vpiše podatke plačnika in izbere način plačila (s kreditno kartico ali plačilom preko UPN naloga) ter po potrebi doda tudi komentar. Na tem mestu lahko vnese tudi kodo za popust (kupon), v kolikor jo ima. Na tem mestu ima naročnik navedene tudi vse podatke in napotke za plačilo. Sledi še zaključek naročila s klikom na gumb Kupite sedaj.

Plačilo preko UPN naloga (bančno nakazilo): Po oddanem naročilu kupec prejme potrditveni mail o prejetju naročila, v katerem so ponovno navedeni vsi podatki o naročilu in plačilu. Rok plačila je 3 dni od naročila. V kolikor kupec zneska naročila ne poravna v navedenem roku, se smatra kot preklic naročila. Izdelki iz naročila bodo vrnjeni v prodajo v spletno trgovino.

Plačilo s kreditno kartico: Po oddanem naročilu in uspešen plačilu s kreditno kartico, kupec prejme potrditveni mail o prejetem in zaključenem naročilu.

Po uspešno prejetem plačilu naročenih izdelkov, bo kupec na mail, podan v procesu naročila, prejel vse potrebne informacije glede izvedbe programov oziroma kupljenih izdelkov.

Upravljalec bo shranil vsebino naročil registriranih in neregistriranih uporabnikov.

Za naročilo storitev (vpis na program) se šteje vsako oddano naročilo, ki je izpolnjeno pravilno. Stranka pred naročilom storitev preveri, ali je prostor v izbrani skupini na e-mail naslov: sabina@svet-terapij.si ali na tel. 051 382 696.

Storitve je mogoče naročiti preko e-mail naslova vse dni v tednu, kadarkoli v dnevu. Z oddanim naročilom se stranka strinja z naročilom, obveznostjo plačila in soglaša s splošnimi pogoji. Oddano naročilo in plačilo se štejeta za sklenitev pogodbe.

Za pomoč pri spletnem naročilu ali druga vprašanja se lahko obrnete na e-mail: sabina@svet-terapij.si ali na tel. 051 382 696.

Če pride do spremembe podatkov, ki ste jih navedli ob oddaji naročila, ste nas dolžni pisno obvestiti o spremembi podatkov najkasneje v roku 3 dni po nastanku spremembe. Vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov trpite vi, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega odstavka še ni potekel.

Kupoprodajna pogodba je sklenjena med Svet terapij in kupcem v trenutku, ko kupec odda naročilo in plačilo. S tem trenutkom so zavezujoče tudi vse cene in drugi pogoji tako za kupca, kot za Svet Terapij. Za kupca se šteje oseba s podatki, ki jih kupec navede ob oddaji naročila.

Zaradi narave poslovanja preko spleta, se cene storitev na spletni strani.

 

PREKLIC NAROČILA
Uporabnik lahko prekliče naročilo do oddaje pošiljke. Preklic je možen preko maila ali kontaktnega obrazca na spletni strani, pri čemer mora biti navedena številka naročila in osebni podatki, ki so bili navedeni pri naročilu.

 

IZDAJA RAČUNA
Ponudnik po prejetem plačilu storitev kupcu pošlje tudi račun na e-naslov kupca in sicer v jpg ali pdf formatu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Dolžnost kupca je, da preveri pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Ugovori, ki bodo podani kasneje glede pravilnosti izdanega računa ne bodo upoštevani.

 

IZVAJANJE STORITEV
Svet terapij izvaja storitve v svojih poslovnih prostorih ali  v prostorih po dogovoru z naročnikom storitev, v primeru, da se program izvaja v živo. Naslov je jasno viden pri objavi storitve. V primeru višje sile si pridržujemo pravico do spremembe urnika in lokacije izvedbe storitev.

Storitev v živo se šteje za opravljeno tudi v primeru, da se izvedba programa zaradi višje sile delno ali v celoti izvede preko spletnih kanalov na internetu (on-line).

Ponudnik programov lahko v primeru višje sile ali prepovedi opravljanja storitve s strani pooblaščenih institucij delno ali v celoti izvede program preko spleta. Izvajanje programa preko spleta (v živo ali posnetek) se šteje za enakovredno praksi izvedeni v živo, ki jo ponudnik lahko izvaja v normalnih okoliščinah.

Svet terapij se s tem, da opravi storitev v živo ali preko spleta razveže vseh obveznosti do naročnika in naročniku ni dolžan vračati denarja zaradi morebitne izvedbe programa preko spletnih kanalov.

Pri samem programu je jasno navedeno ali se program izvaja v živo ali on line. Ponudnik se lahko tako ustrezno odloči.

Vsak od naslednjih dogodkov velja za dogodek višje sile, če je zaradi njih onemogočeno ali nerazumno oteženo izvedba storitev, to je vsaka okoliščina izven nadzora ponudnika, kot so, vendar ne samo: naravne katastrofe, epidemija, pandemija, izredne razmere, požar, vojna mobilizacija ali nepredvideni vojaški vpoklic v obsegu, ki je primerljiv z mobilizacijo, rekvizicija, konfiskacija, stavke, vstaje ali nemiri.

 

STORITVE
Programi, svetovanje, predavanja, izobraževanja, delavnice, ki jih opravljamo in so opisane na tej spletni strani, ne spadajo med uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznano medicinsko zdravljenje.

Svoja znanja in izkušnje delimo izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika in ne z namenom, da bi diagnosticirali ali nadomestili pomoč s strani medicine in uradno priznanega terapevtskega zdravljenja. Za obisk svetovanja, izpopolnjevanja in izobraževanja v okviru ponudb na tej spletni strani posameznik v celoti prevzema odgovornost.

Svetujemo vam, da se v primeru kakršnega koli dvoma pred koriščenjem storitev, opisanih na tej spletni strani, posvetujete s svojim zdravnikom ali uradno priznanim terapevtom. Sabina Musar s.p. ne prevzemam nikakršne odgovornosti in ne odgovarjam za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi nastala ob uporabi ali neprimerni uporabi storitev opisanih na tej spletni strani.

Povezave drugih spletnih strani ponujam z namenom dodatne informacije in ne predstavljajo odobravanje informacij in opisanih storitev. Z uporabo te spletne strani soglašate, da takoj, ko izberete povezavo na drugo spletno stran, informacijo ali storitev sodelujočih zunanjih strokovnih sodelavcev, prevzemate popolno odgovornost, da se ravnate po njihovih splošnih pogojih uporabe spletne strani, informacij, storitev in drugih vsebin.

Program, ki ga izvajamo, do katerega ima uporabnik dostop, ki je lahko v odvisnosti od programa, sestavljen iz več različnih izobraževalnih modulov, ki so organizirani po logičnem zaporedju. Cilj programa je, da naročnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in do maksimuma izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov.

 

SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO ZA STVARNE NAPAKE
Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od ponudnika storitve zahtevati, da:

  • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
  • ponovno opravi storitev ali
  • vrne plačani znesek.

 

ODSTOP OD POGODBE
Na podlagi 5. odstavka 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov potrošnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen.

Odstop od programa je možen samo v primeru pisne izjave (preko e-pošte) ​pred pričetkom tečaja.  V primeru odstopa od programa v 14 dneh pred pričetkom programa, bo ponudnik potrošniku vrnil 100% vrednosti programa. Odstop od programa, ki ga potrošnik želi izkoristiti v manj kot 14 dneh pred pričetkom tečaja ni možen.

Za upoštevanje odstopa velja, če potrošnik pošlje izjavo o uveljavitvi pravice do odstopa pred iztekom roka za odstop od pogodbe.

V primeru odstopa od tečaja se ponudnik zavezuje vrniti prejeto plačilo nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh od trenutka prejema odstopne izjave s priloženo kopijo originalnega računa. Za vračilo ponudnik uporablja isto plačilno sredstvo, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če se potrošnik dogovori za drugačen način plačila.

Morebitne reklamacije bosta ponudnik in stranka reševala sporazumno, po predhodni zahtevi stranke.

Svet terapij si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe programa, če je prijav na določen datum preveč ali pa premalo, če naročilo ni bilo oddano v skladu s splošnimi pogoji poslovanja ali zaradi drugih objektivnih razlogov. V primeru takega morebitnega odstopa od izvedbe bo stranka obveščena vsaj tri (3) dni pred izvedbo tečaja po e-pošti ali telefonu. V primeru, da je tečaj prestavljen na drug termin, ki stranki ne ustreza, stranki Svet terapij vrne celotno kupnino.

 

TRAJANJE POGODBE
Pogodba je sklenjena za določeno storitev,  kot je dogovorjeno v pogodbi ali do konca programa.

 

DOBAVA BLAGA
V primeru, da je naročen izdelek na zalogi in po prejemu plačila na TRR podjetja Sabina Musar s.p., paket odpošlje v roku 2 do 5 delovnih dni. Ob izdelku kupec prejme račun. Paketi so dostavljeni s Pošto Slovenije. V primeru, da naročenega izdelka ni na zalogi, bo s kupcem vzpostavljen individualen dogovor o roku, v katerem bo izdelek dobavljen in odposlan.

V primeru nakupa izdelkov, ki se izvajajo v obliki predavanj, delavnic ali programov (online ali v živo), po prejemu plačila na TRR podjetja Sabina Musar s.p., prejme kupec na mail, podan v procesu naročila, vse potrebne informacije glede izvedbe kupljenih izdelkov.

 

VRAČILO BLAGA
V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) lahko stranka v 14-ih dneh od prevzema izdelka sporoči na e-naslov sabina@svet-terapij.si ali telefon 051 382 696, da odstopa od pogodbe, ne da bi ji bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je povratna poštnina vračila blaga. Blago mora potrošnik vrniti upravljalcu najkasneje v 30 dneh po sporočilu o odstopu.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema vrnjenega izdelka.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

 

REKLAMACIJE IN STVARNE NAPAKE
Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini svet-terapij.si. Uporabnik sporoči reklamacijo na elektronski naslov sabina@svet-terapij.si. Uporabnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda.

Blago s kopijo računa in opisom napake uporabnik najkasneje v 14 dneh po pisno oddanem sporočilu pošlje na naslov Sabina Musar s.p. Koroška cesta 53D, 2000 Maribor. Ponudnik bo najkasneje v osmih delovnih dneh po pisnem sporočilu, kupcu potrdil prejem reklamacije in podal tudi pisni odgovor na rešitev reklamacijskega zahtevka.

O reklamaciji zaradi stvarne napake nas lahko uporabnik obvesti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita in najkasneje dve leti od nakupa izdelka. Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Če napaka ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna.

Pravico do vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

 

PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, uporabnik lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova sabina@savet-terapij.si Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Svet Terapij Sabina Musar s.p., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi tukaj.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
V podjetju Sabina Musar s.p., osebne podatke, pridobljene preko spletnih kontaktnih obrazcev, spletne trgovine ali drugih komunikacijskih kanalov (poslanih z namenom povpraševanja, naročila izdelka ali storitve), obdelujemo zaupno in zgolj za interno evidenco ter v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Uporabljeni in obdelani so izključno za namen, zaradi katerega so bili poslani (t.j. odgovor na povpraševanje o storitvi ali izdelkih in/ali uspešne izvedbe naročila).

Podjetje Svet terapij Sabina Musar s.p., se zavezuje, da podatki, ki bodo posredovani preko spletne strani in trgovine ali na kakršenkoli drug način, ne bodo prodani, posojeni ali kakorkoli drugače posredovani tretjim osebam.

Vsi podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem. Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam.

Zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov. V primeru sporov ali želje po izbrisu podatkov, prosim pošljite email na sabina@svet-terapij.si

Trudimo se zagotavljati zaupnost, celovitost in razpoložljivost osebnih podatkov.

 

E-NOVICE
Uporabnik se strinja, da ga ob prijavi na e-novičke občasno obveščamo o novostih na strani, novosti v ponudbi in promocijskih akcijah. Ponudnik se obvezuje, da e-naslova uporabnika ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja novic.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji posodobimo, spremenimo ali zamenjamo katerikoli del Politike zasebnosti, z objavo posodobitve ali spremembe na spletni strani brez predhodnega obvestila. Kakršnakoli sprememba velja od dneva javne objave spremenjene Politike zasebnosti na  naši spletni strani.

 

AVTORSKE PRAVICE
© Copyright 2022 Svet terapij
Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja.

 

INTELEKTUALNA LASTNINA
Vse pravice, ki izhajajo iz pravic avtorskih pravic, poslovne skrivnosti ali drugih pravic na intelektualne lastnine na produktih, storitvah, programski opremi, slikah, tekstih in na vsebini spletnega mesta ostanejo v lasti Sveta terapij in njihovih dajalcev licenc za programsko opremo. Uporabnik jih ne sme spreminjati, kopirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene. Svet terapij si pridružuje vse pravice na spletnih straneh in storitvah, ki niso podeljene uporabniku s temi splošnimi pogoji. Prepovedano je odstranjevanje ali sprememba avtorskih pravic ali blagovnih znamk Svet terapij.

Splošni pogoji so bili nazadnje spremenjeni 1. 2. 2022